Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych to dokument, który jest obecny w całym łańcuchu dostaw substancji i preparatów chemicznych od samego początku do końca. Dokument ten jest niezwykle ważny.

Zawiera informacje na temat fizykochemicznych danych substancji lub mieszaniny chemicznej, jakie zagrożenia one powodują, jak również metody zapobiegania im oraz procedury postępowania w przypadku, gdyby doszło do skażenia nimi.

Nasza firma Pro-Perfekt działa od 2009. Mamy zatem doświadczenie w naszej branży. Znamy się na tym, co robimy. Śledzimy wszelkie zmiany w ustawodawstwie po to, aby wykonywać zlecone nam zadania rzetelnie, dokładnie, bez pomyłek. Gdyby jednak doszło do kontroli, podczas której należałoby wyjaśnić pewne uwagi organu kontrolującego dotyczące wykonanych przez nas kart charakterystyki niebezpiecznych sytuacji, możecie być Państwo pewni nieodpłatnej pomocy z naszej strony. Będziemy uczestniczyć w wyjaśnianiu tych uwag.

Bierzemy całkowitą odpowiedzialność przed zleceniodawcom za wykonane przez nas karty charakterystyki.

Ustalając ceny za nasze usługi robimy to indywidualnie, biorąc pod uwagę rodzaj współpracy, ilość kart, a także wymagania klienta.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z naszych usług, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej http://properfekt-msds.pl/. Znajdą tam Państwo pełną ofertę naszych usług oraz dane do skontaktowania się nami.


Pro-Perfekt
Gnieźnieńska 3/20
61-015 Poznań
tel. 662 011 087

Zobacz także:

Eventowa firma

Eventowa firma

Nadzór strategiczny

Nadzór strategiczny

Zbiornik paliwa 5000 litrów

Zbiornik paliwa 5000 litrów

Ryczałt ewidencjonowany - Białystok

Ryczałt ewidencjonowany - Białystok

Przyjmowanie zleceń dla unowocześniania sklepów internetowych

Przyjmowanie zleceń dla unowocześniania sklepów internetowych