Laxo Care

Jakie kryteria i warunki współpracy powinno zapewnić biuro pośrednictwa pracy, które oferuje pomoc przy znalezieniu pracy za granicą? Są to m.in. następujące cechy:- legalność zatrudnienia potwierdzona umową,- znajomość stawek finansowych,- czas trwania kontraktu,- miejsce pracy - nazwa pracodawcy,- osobowość prawna biura, czyli czy jest zarejestrowane i widnieje w KRP.Jeśli zachodzi wątpliwość co do spełnianie choćby jednego z tych warunków, należy dobrze zastanowić się nad podjęciem współpracy. Dodatkowo, wszelkie deklaracje typu - „praca się znajdzie na miejscu” lub „na początek należy pokryć nasze koszty” - powinny jednoznacznie zakończyć próby zdania się na usługi takiego pośrednika. Należy pamiętać, że pośrednicy utrzymują się z prowizji pobieranej od pensji pracownika. Nigdy nie płaci się z góry, tym bardziej, gdy jeszcze nie rozpoczęło się pracy. Selekcję dobrych pośredników pomagają przeprowadzić fora internetowe, gdzie wszelkie uchybienia z pewnością zostaną wypomniane przez potraktowanych niepoważnie klientów biura. Wzorem działam pośrednika może być firma Laxo Care. Sprawdzając jej sposób funkcjonowania, można dość szybko wyrobić sobie pogląd na temat prawidłowo i uczciwie prowadzonego naboru do pracy zagranicznej. Firma ta już na wstępie określa wymagania i warunki pracy. Osoba starająca się o zagraniczny angaż z góry wie, jakie będą okoliczności pracy, stawki, czas trwania zatrudnienia czy lokalizacja. Dzięki temu osoby, które nie będą w stanie spełnić warunków zatrudnienia od razu mogą poszukiwać innych ofert, a kandydatki wykazujące odpowiednie kompetencje, będą uczestniczyć w dalszej rekrutacji.LAXO CARE SP. Z O. O.
Solidarności 115/2
00-140 Warszawa
tel. +48 61 666 2993