Nadzór strategiczny

Pełny wgląd dla bezpieczeństwaWiele sektorów produkcji związanych jest w jakimś stopniu z kwestiami obronności lub bezpieczeństwa. W pierwszym rzędzie są do podmioty, produkujące broń i sprzęt wojskowy. Jednakże istnieją branże, których produkcja może mieć różnorodne zastosowanie końcowe, związane z obronnością lub też nie. Są to m.in. fabryki półproduktów chemicznych. Pewne substancje mogą mieć zastosowanie przy produkcji nawozów sztucznych, ale mogą także służyć do powstania materiałów wybuchowych. Z tego właśnie względu wymagany jest ścisły nadzór w obrocie wewnętrznym i międzynarodowym nad takimi półproduktami. W jeszcze ściślejszym znaczeniu procedury kontrolne będą dotyczyć wszelkich produktów lub substancji bezpośrednio przeznaczonych dla wojska lub innych służb zmilitaryzowanych.Kontrola na każdym etapieIstnieją określone wystandaryzowane procedury, które jednoznacznie definiują sposób nadzoru nad substancjami i produktami niebezpiecznymi. Jest to tzw. wewnętrzny system kontroli. Jego wdrażaniem zajmują się wyspecjalizowane firmy konsultingowe, posiadające odpowiednie uprawnienia formalne. Jedną z takich firm jest biuro dr Halicki i Partnerzy. Każdy zleceniodawca z branży związanej - w mniej lub bardziej ścisły sposób - z obronnością może powierzyć tej firmie przygotowanie odpowiednich procedur postępowania oraz przygotowywania dokumentów, które zapewnią maksymalny wgląd w obrót towarami o specjalnym przeznaczeniu. Procedury te mają także znaczenie w doniesieniu do prawnego zabezpieczenia producenta przed ewentualnymi zarzutami ze strony instytucji kontrolnych.Halicki System
ul. Kuźnicza 8/14
60-241 Poznań
tel. 500 621 314

Zobacz także:

Eventowa firma

Eventowa firma

Zbiornik paliwa 5000 litrów

Zbiornik paliwa 5000 litrów

Ryczałt ewidencjonowany - Białystok

Ryczałt ewidencjonowany - Białystok

Przyjmowanie zleceń dla unowocześniania sklepów internetowych

Przyjmowanie zleceń dla unowocześniania sklepów internetowych

Pełna księgowość firm

Pełna księgowość firm